Make question for underlined part. 9. Big cities often suffer from “traffic jams” in the rush hour. => …. Từ được bỏ trong

Make question for underlined part.
9. Big cities often suffer from “traffic jams” in the rush hour.
=> ….
Từ được bỏ trong dấu “….” là từ được gạch chân.

2 bình luận về “Make question for underlined part. 9. Big cities often suffer from “traffic jams” in the rush hour. => …. Từ được bỏ trong”

  1. 9. Big cities often suffer from “traffic jams” in the rush hour.
    => What do big cities often suffer from in the rush hour?
    – Tạm dịch : Các thành phố lớn thường bị ảnh hưởng gì vào giờ cao điểm?

    Trả lời

Viết một bình luận