Make question for underlined words. 14. Sarah left “two hours ago”. từ được bỏ vô dấu “…..” là từ được gạch chân

Make question for underlined words.
14. Sarah left “two hours ago”.
từ được bỏ vô dấu “…..” là từ được gạch chân

2 bình luận về “Make question for underlined words. 14. Sarah left “two hours ago”. từ được bỏ vô dấu “…..” là từ được gạch chân”

 1. Câu trả lời là:
  14. Sarah left “two hours ago”.
  => When did sarah leave?
  => Two hours ago là DHNB của thì QKĐ nên câu hỏi ở dạng qkđ
  => Left là động từ thường nên mượn trợ động từ là did
  => Cấu trúc câu hỏi ở qkđ: Did+ S+ V( nguyên)…

  Trả lời

Viết một bình luận