Minh /find/ volunteer activities /interesting/can meet/new people mik đang cần gấp giúp mik vs ạ

Minh /find/ volunteer activities /interesting/can meet/new people
mik đang cần gấp giúp mik vs ạ

2 bình luận về “Minh /find/ volunteer activities /interesting/can meet/new people mik đang cần gấp giúp mik vs ạ”

 1. Giải đáp + Giải thích bước giải:
  Answer: Minh finds volunteer activities very interesting and he can meet new people
  – Find + noun + adj: nhận thấy việc gì đó như thế nào
  – Tạm dịch: Minh nhận thấy các hoạt động tình nguyện rất thú vị và anh có thể gặp gỡ những người mới

  Trả lời
 2. Giải đáp: Minh finds volunteer activities interesting because he can meet new people.
  – find+ sth+ adj: thấy cái gì như thế nào
  – Câu khẳng định ( thì HTĐ): S( số ít)+ Vs/ es
  – Kết quả+ because+ Nguyên nhân
  – can+ V: có thể làm gì
  – adj+ N

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới