My favourite festival is La Tomatina Festival in Spain. It takes place at Rio de Janeiro in Brazil. This festival started fro

My favourite festival is La Tomatina Festival in Spain. It takes place at Rio de Janeiro in Brazil. This festival started from the 17th century and it was organized to honor the Greek wine gods. There are about two million people joining this festival every year. There are many activities they can take part in such as watching samba dancing, fireworks and a fascinating parade.
Dịch

2 bình luận về “My favourite festival is La Tomatina Festival in Spain. It takes place at Rio de Janeiro in Brazil. This festival started fro”

 1. My favourite festival is La Tomatina Festival in Spain. It takes place at Rio de Janeiro in Brazil. This festival started from the 17th century and it was organized to honor the Greek wine gods. There are about two million people joining this festival every year. There are many activities they can take part in such as watching samba dancing, fireworks and a fascinating parade.
  Dịch: 
  Lễ hội yêu thích của tôi là Lễ hội La Tomatina ở Tây Ban Nha. Nó diễn ra tại Rio de Janeiro ở Brazil. Lễ hội này bắt đầu có từ thế kỷ 17 và nó được tổ chức để tôn vinh các vị thần rượu vang của Hy Lạp. Có khoảng hai triệu người tham gia lễ hội này hàng năm. Có rất nhiều hoạt động mà họ có thể tham gia như xem vũ điệu samba, pháo hoa và một cuộc diễu hành hấp dẫn.
  $# ????????????????????$

  Trả lời
 2. Lễ hội yêu thích của tôi là Lễ hội La Tomatina ở Tây Ban Nha. Nó diễn ra tại Rio de Janeiro ở Brazil. Lễ hội này bắt đầu từ thế kỷ 17 và nó được tổ chức để tôn vinh các vị thần rượu vang Hy Lạp. Có khoảng hai triệu người tham gia lễ hội này mỗi năm. Có nhiều hoạt động họ có thể tham gia như xem Samba Dancing, Fireworks và một cuộc diễu hành hấp dẫn.

  Trả lời

Viết một bình luận