nêu bị động htd , qkđ , htht, tương lai đơn , động từ thiết yếu

nêu bị động htd , qkđ , htht, tương lai đơn , động từ thiết yếu

2 bình luận về “nêu bị động htd , qkđ , htht, tương lai đơn , động từ thiết yếu”

 1. bị động hiện tại đơn : S+it/am/are+pp
  Bị động quá khứ đơn : s+was /were+pp
  Bị động htht                : s+have/has/been+pp
  Bị động từ thuyết  thiếu : s+can/musti/slould/many/cloud+be+pp
  Bị động tương lai đơn   : s+will+be+pp
  Dưới hình sẽ chi tiết hơn

  neu-bi-dong-htd-qkd-htht-tuong-lai-don-dong-tu-thiet-yeu

  Trả lời
 2. 1. Bị động quá khứ đơn
  Chủ động : S + V(ed)/Vp2 + O
  Bị động : S + was/were + Vp2 + (by+O)
  2. bị động hiện tại hoàn thành
  Chủ động : S + have/has + Vp2 + O
  Bị động : S + have/has + been + Vp2 + (by+O)
  3. Bị động tương lai đơn
  Chủ động : S + will + V(nguyên mẫu) + O
  Bị động : S + will be + Vp2 + (by+O)
  4. động từ khuyết thiếu
  Chủ động : S + can/could/should/may/might/would + V(nguyên mẫu) + O
  Bị động : S + can/could/should/may/might/would + be + Vp2 + (by+O)
  5. bị động hiên tại đơn
  Chủ động : S + V + O
  Bị động : S + is/am/are + Vp2 + (by+O)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới