Nêu tất cả dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

Nêu tất cả dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

2 bình luận về “Nêu tất cả dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành”

 1. ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH ĐÂY NHA !!!!
  $*$ Nêu tất cả dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành
  $Answer$ 
  $+$ Just / Recently / Lately 
  $+$ Already / before 
  $+$ Never
  $+$ Several times 
  $+$ Yet / ever 
  $+$ So far / Until now / Up to now / Up to the present 
  $+$ For + khoảng thời gian
  $+$ Since + mốc thời gian 
  $+$ The first… time 
  $#tiendat37208$
  __________________________________
  VOTE 5* VÀ XIN HAY NHẤT Ạ !!!!

  Trả lời
 2. HIỆN TẠI HOÀN THÀNH  (PRESENT PERFECT):
  Dấu hiệu:    – Just
                     – ever,  never
                     – already
                     – before
                     – yet
                     – lately = recently
                     – since,  for
               – so far = until now = up to now = up to the present:   cho đến nay, đến tận bây giờ
                     – It’s the first/ second/ third time
                     – three/ many/ several times

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới