Nuclear power can be used for _____________ or military purposes. ( peace ) Cho dạng đúng của từ. help!!!!!!!!!!!!!1

Nuclear power can be used for _____________ or military purposes. ( peace )
Cho dạng đúng của từ.
help!!!!!!!!!!!!!1

2 bình luận về “Nuclear power can be used for _____________ or military purposes. ( peace ) Cho dạng đúng của từ. help!!!!!!!!!!!!!1”

 1. $\text{Answer:}$ peaceful 
  – Peace (n) → Peaceful (adj) : Hòa bình
  – Adj (and Adj) + N: Tính từ đứng trước bổ nghĩa cho danh từ
  – (A) Can + V_(b) → (P) Can + be + P.P: Có thể được làm gì
  – Dịch: Năng lượng hạt nhân có thể được sử dụng cho mục đích hòa bình hoặc mục đích quân sự.
  # Kanao

  Trả lời
 2. Nuclear power can be used for _____peaceful________ or military purposes. ( peace )
  ⇒peace (n) : hòa bình 
  ⇒ peace là danh từ sang tính từ là peaceful ( N + ful ) 
  ⇒Tạm dịch :Năng lượng hạt nhân có thể được sử dụng cho mục đích hòa bình hoặc quân sự

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới