Ai đặt 1 câu cho phép(let) của thì tương lai dự định. Giúp mik nha. Đặt câu đơn giản thôi đặt thêm WH-Q dùm mik nha

Ai đặt 1 câu cho phép(let) của thì tương lai dự định. Giúp mik nha. Đặt câu đơn giản thôi đặt thêm WH-Q dùm mik nha

1 bình luận về “Ai đặt 1 câu cho phép(let) của thì tương lai dự định. Giúp mik nha. Đặt câu đơn giản thôi đặt thêm WH-Q dùm mik nha”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới