Ai đặt câu WH-Q cho mik câu này được không: My father has lat me hang out with my friends Giúp mik đi.

Ai đặt câu WH-Q cho mik câu này được không:

My father has lat me hang out with my friends

Giúp mik đi. Mik đang cần gấp

2 bình luận về “Ai đặt câu WH-Q cho mik câu này được không: My father has lat me hang out with my friends Giúp mik đi.”

 1. -> Has your father let you hang out with your friends?
   – Động từ chính trong câu là: has let -> thì Hiện tại hoàn thành.
   (?): Has/Have + S + V-pp ?
   – Đổi ngôi từ câu trả lời sang câu hỏi: my father -> your father, me -> you, my friends -> your friends. 
  Dịch: Ba của cậu có cho cậu đi ra ngoài chơi với bạn không?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới