Bạn có thể đi lên và xuống những cái này và chúng nhỏ hơn núi

Bạn có thể đi lên và xuống những cái này và chúng nhỏ hơn núi

2 bình luận về “Bạn có thể đi lên và xuống những cái này và chúng nhỏ hơn núi”

 1. Bạn có thể đi lên và xuống những cái này và chúng nhỏ hơn núi
  Dịch nghĩa:
  You can go up and down these and we are smaller than mountains

  Trả lời
 2. tiếng việt: bạn có thể đi lên và đi xuống những cái này và chúng nhỏ hơn núi 
  tiếng anh: you can go up and down these and we are smaller than mountains 
                                    -cho mình hay nhất nếu bn thấy có ích nha-

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới