Because Lan worked hard, she passed the exam Because of

Because Lan worked hard, she passed the exam

Because of

2 bình luận về “Because Lan worked hard, she passed the exam Because of”

 1. Because Lan worked hard, she passed the exam
  -> Because of working / having worked hard , Lan passed the exam
  * Kiến thức : 
  _ Because + MĐ nguyên nhân = Because of + cụm N/Ving : bởi vì

  Trả lời
 2. => Because of working hard, she passed the exam. 
  – Cấu trúc: Because + S + V, S + V + O
  -> Because of + N/Np/V-ing, S + V: Vì…. (Chỉ nguyên nhân)
  – Khi chuyển từ Because sang Because of mà đi sau là V-ing thì mệnh đề Because và mệnh đề chính phải có cùng chủ ngữ. (có cùng chủ ngữ “she”) 
  Tạm Dịch: Vì đã học tập chăm chỉ nên cô ấy đã vượt qua được bài kiểm tra.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới