Chia động từ : 1. What about (swim) in a pool? 2. He usually (study) math

Chia động từ : 1. What about (swim) in a pool?

2. He usually (study) math

2 bình luận về “Chia động từ : 1. What about (swim) in a pool? 2. He usually (study) math”

 1. 1.swimming
  2.studies
  ——————————————-
  ->Cấu trúc của What about: What about + N/V-ing+O?
  -> Cấu trúc của thì HTĐ:
  (+)S+V(s/es)+O
  (-)S+don’t/doesn’t+V+O
  (?)Do/does+S+V+O?
  => Đối HE/SHE/IT/DANH TỪ SỐ ÍT…….+V(S/ES)
  => ĐỐI VỚI I/WE/THEY/DANH TỪ SỐ NHIỀU…..+V(nguyên mẫu)
  => DHNB:Every day,usually,………………

  Trả lời
 2. 1. swimming 
  – What about + N/V-ing : Về cái gì đó
  2. studies 
  – usually: thì hiện tại đơn 
  – S + V (es/s)
  – Anh ấy thỉnh thoảng hay học toán

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới