Cho m hỏi cách phát âm ed Âm /th/ trong chữ breath, bath phát âm là /d/ hay là /t/ v mn? M kham khảo nhiều tài

Cho m hỏi cách phát âm ed

Âm /th/ trong chữ breath, bath phát âm là /d/ hay là /t/ v mn?

M kham khảo nhiều tài liệu chỗ xài /t/ chỗ /d/Viết một bình luận

Câu hỏi mới