Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại bằng cách khoanh A, B, C hoặc D A. metro B. transport

Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại bằng cách khoanh A, B, C hoặc D

A. metro B. transport C. poster D. gravy

Giúp mình với đang cần gấp

2 bình luận về “Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại bằng cách khoanh A, B, C hoặc D A. metro B. transport”

 1. Giải:
  a) ‘metro: Tàu điện
  b) tran’sport: Chuyên chở,vận chuyển.
  c) ‘poster: Tấm áp phích.
  d) ‘gravy: Nước chấm, sốt.
  Do câu b nhấn âm 2 còn 3 câu còn lại âm 1.
  Nên ta chọn B

  Trả lời

Viết một bình luận