Đề bài : Rewrite the sentences , using the words given 1. She usually walks to school because it is near her house(

Đề bài : Rewrite the sentences , using the words given

1. She usually walks to school because it is near her house( On foot)

2. I spend 30 minutes travelling to school by bicycle every morning ( Takes)

Giải giúp e vs ạ

C.ơn

2 bình luận về “Đề bài : Rewrite the sentences , using the words given 1. She usually walks to school because it is near her house(”

 1. 1. She usually goes to school on foot because it is near her house.
      (Cô ấy thường xuyên đi bộ đến trường vì nó gần nhà của cô ấy.)
      walk = go on foot : đi bộ
  2. It takes me 30 minutes to travel to school by bicycle every morning.
      (Tốn mất 30 phút để tôi đi đến trường bằng xe đạp mỗi sáng.)
      S + spend (chia theo thì) + time + Ving : Ai đó dàng bao nhiêu thời gian để làm gì
   = It + take (chia theo thì) + O + time + to V: Tốn mất bao nhiêu thời gian của ai để làm gì
  “Trên đây là ý kiến chủ quan của mình, nếu có gì sai sót, mong bạn góp ý. Chúc bạn học tốt!”

  Trả lời
 2. 1. She usually goes to school on foot because it is near her house 
  walk = on foot (đi bộ)
  S số ít + Vs/es 
  2. It takes me 30 minutes to travel to school by bicycle every morning
  It takes + somebody + time + to V ai đó dành/tốn bao nhiêu thời gian để làm việc gì đó.
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới