Dùng từ gợi ý,viết thành câu hoàn chỉnh : I/play/football/friends/in the school yard /at present.

Dùng từ gợi ý,viết thành câu hoàn chỉnh :

I/play/football/friends/in the school yard /at present.

2 bình luận về “Dùng từ gợi ý,viết thành câu hoàn chỉnh : I/play/football/friends/in the school yard /at present.”

 1. – \text{I am playing football with friends in the school yard at present}
  DHNB : at present
  ⇒ thì Hiện tại tiếp diễn
  Công thức :
  S+tobe+ V_ ing
  \color{violet}{#Lee}

  Trả lời
 2. I’m playing football with my friends in the schoolyard at present
  Giải thích : nhìn vào chữ at present , ta có thể biết được đây là thì HTTD
  Công thức : (+) S + am / is / are + V-ing
                      (-) S + am / is / are – not + V-ing
                      (?) Am/ is / are + S+ V-ing
  With my friends : với bạn của tôi
  schoolyard : sân trường
  Vote cho mình nhé. Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới