Giúp mình với đang cần gấp nhé mn Đề :write sent, using the cues given 1.I/like/keep/the bottles/afret/drinhk

Giúp mình với đang cần gấp nhé mn

Đề :write sent, using the cues given

1.I/like/keep/the bottles/afret/drinhk/the water

2.he/usually/take/a lot of /beautiful photos

3.I/think/eggshell carving /be /unusual

4. Listen /music/my/favorite/hobby/in/free timeViết một bình luận

Câu hỏi mới