He performed excellently , but he didnt win an Oscar for Best Actor. -Although

He performed excellently , but he didnt win an Oscar for Best Actor. -Although

1 bình luận về “He performed excellently , but he didnt win an Oscar for Best Actor. -Although”

 1. Although he performed excenllenty, he didn’t win an Oscar for Best Actor 
  ———–
  – Hai mệnh đề tương phản, căn cứ vào nghĩa để đặt liên từ : Although (Mặc dù)
  Clause 1 : Anh ấy đã diễn xuất rất tốt
  Clause 2 : Anh không được nhận giải Oscar cho diễn viên xuất sắc nhất
  – Trong một câu, không được sử dụng 2 liên từ đẳng lập nên ta loại bỏ “but”
  Dịch : Mặc dù anh ấy đã diễn xuất rất tốt, nhưng anh ấy không được nhận giải Oscar cho diễn viên xuất sắc nhất.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới