It / be / about 1,877 kilometers / Ha Noi / Can Tho.

It / be / about 1,877 kilometers / Ha Noi / Can Tho.

2 bình luận về “It / be / about 1,877 kilometers / Ha Noi / Can Tho.”

 1. -> It is about 1,877 kilometers from Ha Noi to Can Tho.
  Thêm:
  be -> is
  from
  to
  ………..
  Cấu trúc:
  It is about + số liệu + from + nơi thứ nhất + to + nơi thứ 2

  Trả lời
 2. $# Helena$
  – Giải đáp: It is about 1,877 kilometers from Ha Noi to Can Tho.
  @ Giải thích:
  – Công thức:
  It is about + khoảng cách + from + địa điểm 1+ to + địa điểm 2.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới