Mong các cao nhân ra tay cứu giúp:) II. Đánh dấu trước câu đúng. Đánh dấu x trước câu sai, gạch chân lỗi sau và sửa

Mong các cao nhân ra tay cứu giúp:)

II. Đánh dấu trước câu đúng. Đánh dấu x trước câu sai, gạch chân lỗi sau và sửa lại cho đúng.

1. My sister doesnt want another ice-cream and I do either.

_______________________________________________________________.

2. I will go the park tomorrow and my sister will go to the park too.

_______________________________________________________________.

3. My favourite band is The Beatles and his favourite band is The Beatles either.

_______________________________________________________________.

4. The apples in our garden are ripe and the oranges wont ripe too.

_______________________________________________________________.

5. My favourite drink is hot cacao. My friends favourite drink is beer too.

2 bình luận về “Mong các cao nhân ra tay cứu giúp:) II. Đánh dấu trước câu đúng. Đánh dấu x trước câu sai, gạch chân lỗi sau và sửa”

 1. 1. Đúng
  2. Đúng 
  3. either → too
  GT:
  +) Đồng ý trong câu khẳng định : S + trợ động từ , too hoặc So + trợ động từ + S  
  4. won’t → are
  GT: về trước dùng are là be thì vế sau cũng phải dùng be là are cho S(số nhiều) 
  5. beer → hot cacao
  GT: Câu trước là hot cacao thì câu sao cúng phải là hot cacao.
  #XIN HAY NHÂT Ạ#
  #CHÚC HỌC TỐT#

  Trả lời
 2. 1. Đúng
  * Đồng ý trong câu phủ đinh  : S + aux , either hoặc Neither + aux + S  
  2. Đúng 
  3. either -> too
  * Đồng ý trong câu khẳng định : S + aux , too hoặc So + aux + S  
  4. won’t -> are 
  5. beer -> hot cacao

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới