My dad has a big bookshelf because

My dad has a big bookshelf because

2 bình luận về “My dad has a big bookshelf because”

  1. My father has a big bookshelf because his passion is reading to expand his knowledge 
    => Dịch : Bố tôi có một giá sách lớn bởi vì đam mê của ông ta là đọc sách để mở rộng kiến thức 

    Trả lời

Viết một bình luận