The steamer is more expensive than the saucepan

The steamer is more expensive than the saucepan

2 bình luận về “The steamer is more expensive than the saucepan”

 1. Giải đáp : The saucepan is cheaper than the steamer.
  – So sánh hơn đối với tính từ ngắn : S1 + be + short adj-er + than + S2
  – So sánh hơn đối với tính từ dài : S1 + be + more + long adj + than + S2
  – expensive (adj) : đắt , đắt tiền >< cheap (adj) : rẻ 
  – Tạm dịch : Xoong thì rẻ hơn nồi hấp. 
  * Có thể dùng cách đối với so sánh không bằng : The saucepan is not as expensive as the steamer. 

  Trả lời
 2. #Iucacbanskynhut
  The saucepan is cheaper than the steamer.
  Hoặc có thể là The steamer is not as expensive as the saucepan.
  Chuyển câu giữ nghĩa .
  Giải thích:
  Đề bài cho : The steamer thì đắt hơn the saucepan.
  Chuyển câu : The saucepan thì rẻ hơn the steamer.
  Hoặc chuyển : The steamer thì không đắt như the saucepan.

  Trả lời

Viết một bình luận