Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi : Why don’t you travel by public trasport? > You should……………

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi :

Why don’t you travel by public trasport?

> You should…………………………………………………………….

giúp mình với đang cần gấp

2 bình luận về “Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi : Why don’t you travel by public trasport? > You should……………”

 1. Giải đáp:
   Mình  gửi  bạn
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Why don’t you travel by public trasport?
  -> You  should  travel  by  puplic  trasport.
  Cấu  trúc : Why  don’t  you / we + V
  Chuyển  thành : S + should / shouldn’t + V

  Trả lời
 2. @ You should travel by public transport.
  – Why don’t you / we + Vinfi : gợi ý, đề nghị ai làm gì
  – S + should / shouldn’t + Vinfi : ai nên / không nên làm gì
  Translate : Bạn nên di chuyển bằng phương tiện công cộng.

  Trả lời

Viết một bình luận