Viết lại câu : They enjoy taking fotos They are They think They find

Viết lại câu : They enjoy taking fotos

They are

They think

They find

2 bình luận về “Viết lại câu : They enjoy taking fotos They are They think They find”

 1. Sửa đề:
           Viết lại câu : They enjoy taking photos. 
  *Tạm dịch nghĩa câu “they enjoy taking photos” là “Họ yêu thích chụp ảnh”.
  @ They are interested intaking photos.
  – S + be + interested + in = S + enjoy + V_ing.
  – Chủ ngữ “they” là người nên tính từ có đuôi ed.
  @ They think taking photos is interesting.
  – S + think + (that) + O + adj: ai đó nghĩ cái gì như thế nào. 
  – Interesting (a): thú vị.
  @ They find taking photos interesting.
  – Find/found + O + adj: thấy cái gì như thế nào.
  – Interesting (a): thú vị.

  Trả lời
 2. 1. They are interested in taking photos
  * tobe interested in Ving = enjoy + Ving : yêu thích làm gì
  2. They think taking photos is interesting 
  * S + think (that ) + MĐ : ai đó nghĩ rằng
  3. They find taking photos interesting 
  * S find Ving/ it/ N + ADJ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới