We/terrified/ the end of that horror film last night.

We/terrified/ the end of that horror film last night.

2 bình luận về “We/terrified/ the end of that horror film last night.”

 1. -> We were terrified of the end of that horror film last night.
  – Quá khứ đơn – last night:
  Dạng tobe: (+) S + was/ were + ….
  @ I/ she/ he/ it và N số ít – was
  @ You/ we/ they và N số nhiều – were
  + Adj-ed: Chỉ trạng thái cảm xúc của người
  + Adj-ing: Chỉ tính chất đặc điểm của vật

  Trả lời
 2. We/terrified/ the end of that horror film last night.
  –> We were terrified of the end of that horror film last night.
  Dịch: Chúng tôi đã vô cùng sợ hãi về cái kết của bộ phim kinh dị đêm qua.
  CT:  S+ was/were+adj+of+……..
  Vì last night là dấu hiệu thì QKĐ nên dùng was/were
  #$Crunchy$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới