What you (do)……………………last night

What you (do)……………………last night

2 bình luận về “What you (do)……………………last night”

 1. $\text{→ Vì có last night nên ta chia thì quá khứ đơn.}$
  $\text{→ Trong câu này ta cần một trợ động từ.}$
  $\text{→ Cấu trúc :}$
  $\text{+) Wh-question + did + S + $V_{inf}$ + O ?}$
  $\text{→ Hoàn thành câu trên :}$
  $\text{What did you do last night ?}$

  Trả lời
 2. Đáp án: What did you do last night?
  ———————————-
  DHNB: last night (QKĐ)
  Công thức thì QKĐ (V: thường)
  (+) S+ V2/ed 
  (-) S+ didn’t + V1 
  (?) Did + S+ V1?
  WH + did + S+ V1?
  DHNB: yesterday, ago, last (year, month, week,…) , in + năm trong quá khứ 
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận