Passive voice 1.My dauthghter drew a picture of ha noi last week 2.My father punished me last night

Passive voice
1.My dauthghter drew a picture of ha noi last week
2.My father punished me last night

2 bình luận về “Passive voice 1.My dauthghter drew a picture of ha noi last week 2.My father punished me last night”

 1. 1. A picture of Ha Noi was drawn by my daughter last week.
  – Câu bị động quá khứ đơn: S + was/were + Vpp
  – Chủ ngữ “a picture of Ha Noi” số ít nên dùng “was”
  2. I was punished by my father last night.
  – Cấu trúc tương tự câu trên
  – Chủ ngữ là “I” nên dùng tobe “was”
  * Vị trí trạng từ: nơi chốn + by O + thời gian

  Trả lời
 2. 1.My dauthghter drew a picture of ha noi last week
  => A picture of Ha Noi was drawn by my daughter last week
  2.My father punished me last night
  => I was punished by my father last night
  ( câu bị động : $S_{(0)}$ +tobe( quá khứ ) + $V_{(PP)}$ + by + O)
  Chúc học tốt!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới