planning/are/to/they/trip/tomorrow/./have/a Và share/you/mỏe/the/get./you/more

planning/are/to/they/trip/tomorrow/./have/a Và share/you/mỏe/the/get./you/more

2 bình luận về “planning/are/to/they/trip/tomorrow/./have/a Và share/you/mỏe/the/get./you/more”

 1. 1. They are planning to have a trip tomorrow 
  – Họ dự định có một chuyến đi vào ngày mai 
  – Thì hiện tại tiếp diễn : S + be + V-ing
  2. The more you share, the more you get 
  – Bạn càng chia sẻ bạn càng nhận được nhiều hơn 
  – So sánh càng càng: The more + S + V , The more S + V

  Trả lời
 2. 1. planning/are/to/they/trip/tomorrow/./have/a
  -> They are planning to have a trip tomorrow.
  _ Dịch : Họ đang lên kế hoạch có một chuyến đi vào ngày mai.
  2. share/you/more/the/get./you/more
  -> The more you share, the more you get.
  _ Dịch : Bạn càng chia sẻ , bạn càng nhận được nhiều hơn.
  *Kiến thức : 
  _ Thì hiện tại tiếp diễn : S + am/is/are + Ving + …
  _ So sánh càng càng : The + so sánh hơn S + V , the + so sánh hơn S + V

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới