Sắp xếp câu 6. his/ 7.55 am/ son/ washing/ Mrs/ . / is/ Thompsons/ face/ at

Sắp xếp câu 6. his/ 7.55 am/ son/ washing/ Mrs/ . / is/ Thompsons/ face/ at

2 bình luận về “Sắp xếp câu 6. his/ 7.55 am/ son/ washing/ Mrs/ . / is/ Thompsons/ face/ at”

 1. Trả lời :
  6. Mrs.Thompson’s son is washing his face at 7.55 a.m
  Vì đây là dạng câu chỉ thời gian nên sắp xếp như trên là hợp lí 
  _HT_
  #lie

  Trả lời
 2. Sắp xếp câu:
  $6.$ his/7.55 am/son/washing/Mrs/./is/Thompson’s/face/at
  $⇒$ Mrs Thompson’s son is washing his face at 7.55am.
  Tạm dịch:
  Con trai của bà Thompson đang rửa mặt lúc 7 giờ 55 phút sáng.
  Danh từ (S): Mrs Thompson’s son (con trai của bà Thompson)
  Động từ (V): washing his face (rửa mặt của anh ấy)
  Thời gian: at 7.55am (7 giờ 55 phút sáng)
  *Cấu trúc: $S+V-ing+O$
  $→$ Dạng câu chỉ thời gian
  $#Min$ gửi tus ~~~
  $@daoquocthai20$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới