sắp xếp giúp em câu này với for/cares/patients/Kate/at night

sắp xếp giúp em câu này với
for/cares/patients/Kate/at nightViết một bình luận