Sentence building nhé. Mik cần gấp We/ go/ shopping now/ buy/ carton/ egg,/ can/ tomato,/ and onion/ dinner/ tonight.

Sentence building nhé. Mik cần gấp
We/ go/ shopping now/ buy/ carton/ egg,/ can/ tomato,/ and onion/ dinner/ tonight.

2 bình luận về “Sentence building nhé. Mik cần gấp We/ go/ shopping now/ buy/ carton/ egg,/ can/ tomato,/ and onion/ dinner/ tonight.”

 1. We are going shopping now to buy a carton of eggs, canned tomatoes, and an onion for dinner tonight.  
  DHNB: now → Hiện tại tiếp diễn. Do đó, trước chủ ngữ We: số nhiều ta sẽ thêm tobe là are.
  New words:
  cartoon of eggs: vỉ trứng
  canned of tomatoes: hộp cà chua đóng sẵn.

  Trả lời
 2. $\text{Answer:}$ We are going shopping now to buy a carton of eggs, canned tomatoes, and an onion for dinner tonight.  
  – DHNB : now -> HTTD : S + am / is / are + V-ing
  – Chủ ngữ là ngôi số nhiều + are
  – To + V
  Translate : Bây giờ chúng tôi sẽ đi mua sắm để mua một hộp trứng, cà chua đóng hộp và một củ hành cho bữa tối nay.

  Trả lời

Viết một bình luận