Students will need ——- guidance on their choice of future jobs. care carefull carefully careless tại sao lại chọn

Students will need ——- guidance on their choice of future jobs.
care carefull carefully careless
tại sao lại chọn carefull , carefully cx bổ nghiã cho V mà?. mn giúp với@>@

2 bình luận về “Students will need ——- guidance on their choice of future jobs. care carefull carefully careless tại sao lại chọn”

  1. Chọn careful
    – ‘guidance’ là danh từ nên trước nó là tính từ là ‘careful’
    – Còn ‘carefully’ là trạng từ, bổ nghĩa cho động từ
    – Trong câu này, người ta muốn làm rõ danh từ (guidance) nên phải chọn một tính từ đứng trước danh từ

    Trả lời

Viết một bình luận