sue is talking to one of her friends (friend)

sue is talking to one of her friends
(friend)

2 bình luận về “sue is talking to one of her friends (friend)”

 1. Sue is talking to one of her friends (friend)
  -> Sue is talking to a friend of hers.
  -> Tạm dịch: Sue đang nói chuyện với một người bạn của cô ấy.
  -> Giải thích: A friend of hers = One of her friends.
  @ “Yuu2910”.

  Trả lời

Viết một bình luận