that glass is too near the edge. I think (fall) ……..

that glass is too near the edge. I think (fall) ……..

2 bình luận về “that glass is too near the edge. I think (fall) ……..”

 1. That glass is too near the edge. I think . . . (fall).
  ⇒ Đây là thì tương lai đơn ở thể khẳn định
  · S + Will + V + . . .
  Giải: That glass is too near the edge. I think it will fall. (bạn thiếu chủ ngữ “it”)
  Dịch : Kính đó quá gần mép. Tôi nghĩ rằng nó sẽ rơi.
  $#Nguyenchuong$
  (Sao add là xóa trong khi em không làm j)

  Trả lời
 2. Đáp án + giải thích các bước giải:
  Câu này là thể khẳng định của thì tương lai đơn:
  -> Cấu trúc: S + Will + V + O.
  => That glass is too near the edge. I think will fall.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới