the man is my new boss. he is talking to the lady over there –> the man, who is talking to the lady over there, is my new bo

the man is my new boss. he is talking to the lady over there
–> the man, who is talking to the lady over there, is my new boss
cái này có đúng ko ạ?

2 bình luận về “the man is my new boss. he is talking to the lady over there –> the man, who is talking to the lady over there, is my new bo”

 1. Giải đáp : The man who is talking to the lady over there , is my new boss .
  – Vì ”the man” là chủ ngữ người → Dùng ”who” để rút gọn câu .
  – ”Who” là đại từ sở quan hệ dùng cho chủ ngữ người .
  ⇒ Kết luận : Câu bạn làm bỏ dấu phẩy vì đây là đại từ quan hệ xác định , không xác định ( thêm dấu phẩy ) khi đó là chủ ngữ chưa được biết đến ( tác giải chưa nói đó là ai ) .
  – Dịch : Người đàn ông người mà đang nói với quý bà ở kia là ông chủ mới của tôi .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận