thêm từ vào câu large/city/australia/sydney

thêm từ vào câu
large/city/australia/sydney

2 bình luận về “thêm từ vào câu large/city/australia/sydney”

 1. Giải đáp : Sydney is the largest city in Australia .
  – ”Large” là tính từ ngắn do có 1 âm tiết . 
  ⇒ So sánh nhất với tính từ ngắn : S + be + the + adj_ est + in/on/at + …
  – Dịch : Sydney là thành phố lớn nhất tại Nước Úc .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận