This is her pen -> This pen is _______

This is her pen
-> This pen is _______

2 bình luận về “This is her pen -> This pen is _______”

 1. This is her pen.
  $\rightarrow$ This pen is $\text{Hers.}$
  ——————————
  $\longrightarrow$ Her + N : Của cô ấy
  $\longrightarrow$ = Hers : Của cô ấy.

  Trả lời
 2. Answer : hers
  – TTSH (her) + N (pen) = ĐTSH (hers)
  – Vì sau từ cần điền không có danh từ => dùng đại từ sở hữu
  – Đây là cái bút của cô ấy -> Cái bút này là của cô ấy

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới