This is her pen -> This pen is _______

This is her pen
-> This pen is _______

2 bình luận về “This is her pen -> This pen is _______”

  1. Answer : hers
    – TTSH (her) + N (pen) = ĐTSH (hers)
    – Vì sau từ cần điền không có danh từ => dùng đại từ sở hữu
    – Đây là cái bút của cô ấy -> Cái bút này là của cô ấy

    Trả lời

Viết một bình luận