Translate these sentences into English 1.Họ đã rất mệt ngày hôm qua. 4. Hôm qua trời có nóng không? Có

Translate these sentences into English
1.Họ đã rất mệt ngày hôm qua.
4. Hôm qua trời có nóng không? Có

2 bình luận về “Translate these sentences into English 1.Họ đã rất mệt ngày hôm qua. 4. Hôm qua trời có nóng không? Có”

 1. Translate these sentences into English. <Dịch những câu này sang tiếng Anh>
  1. Họ đã rất mệt ngày hôm qua.
  -> They were very tired yesterday.
  Cấu trúc thì quá khứ đơn với động từ “TO BE” (thể khẳng định): S + was/were + …
  4. Hôm qua trời có nóng không ? Có
  -> Was it hot yesterday ?
  -> Yes, it was
  Cấu trúc thì quá khứ đơn với động từ ” TO BE” (thể nghi vấn): Was/Were + S + … ?

  Trả lời
 2. $\text{Họ đã rất mệt ngày hôm qua.}$
  $\text{→They were very tired yesterday.}$
  $\text{Hôm qua trời có nóng không? – Có}$
  $\text{→Was it hot yesterday? – Yes, it was.}$
  $\text{Chúc bạn học tốt!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới