Trọng âm ạ `1:` jumper homework trousers machine `2:` a: dormitory , b: category , c : priority d: ordinary

Trọng âm ạ
`1:` jumper homework trousers machine
`2:` a: dormitory , b: category , c : priority d: ordinaryViết một bình luận

Câu hỏi mới