Trọng âm khác $:$ $#A. money$ $#B. language$ $#C. English$ $#D. prefer$

Trọng âm khác $:$
$#A. money$ $#B. language$ $#C. English$ $#D. prefer$

2 bình luận về “Trọng âm khác $:$ $#A. money$ $#B. language$ $#C. English$ $#D. prefer$”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới