trọng âm khác A. undersatnd B. engineer C. japanese D. important A. comfortable B. population C. cafeteria D. infor

trọng âm khác
A. undersatnd B. engineer C. japanese D. important
A. comfortable B. population C. cafeteria D. information

2 bình luận về “trọng âm khác A. undersatnd B. engineer C. japanese D. important A. comfortable B. population C. cafeteria D. infor”

 1. $1$. D.(trọng âm ở âm tiết thứ hai, còn lại ở âm tiết thứ nhất).
  $2$. A.(trọng âm ở âm tiết thứ nhất, còn lại ở âm tiết thứ ba).

  Trả lời
 2. $1.^{}$ $D^{}$
  $-^{}$ Important trọng âm thứ $2^{}$ các từ còn lại trọng âm thứ $3^{}$
  $2.^{}$ $A^{}$
  $-^{}$ Comfortable trọng âm thứ $1^{}$ các từ còn lại trọng âm thứ $3^{}$
  $\text{# Kanao}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới