Ủa nay tui đc 9,7 điểm môn Anh , sai mỗi một câu, cho tui bt vì sao sai với Write the sentences in such a way that it means e

Ủa nay tui đc 9,7 điểm môn Anh , sai mỗi một câu, cho tui bt vì sao sai với
Write the sentences in such a way that it means exactly the same as the one printed before it
1.i eat more fruit and vegetables.I want to be fitter and heathier. (so)
Câu trả lời của mình là: i eat more fruit and vegetables, so I want to be fitter and heathier.Viết một bình luận

Câu hỏi mới