Viết `1` đoạn văn chủ đề tự chọn sử dụng thì `HTĐ` hoặc thì `HTTD` Y/c: `-` Không ngắn cũng không dài quá. `-` Không viết về

Viết `1` đoạn văn chủ đề tự chọn sử dụng thì `HTĐ` hoặc thì `HTTD`
Y/c:
`-` Không ngắn cũng không dài quá.
`-` Không viết về thói quen, sở thích,….
`-` Chủ đề đa dạng (Ưu tiên viết về `1` hiện tượng thiên nhiên mà ai cũng công nhận nhé)
`-` Từ ngữ phong phú, không bị hạn hẹp.

1 bình luận về “Viết `1` đoạn văn chủ đề tự chọn sử dụng thì `HTĐ` hoặc thì `HTTD` Y/c: `-` Không ngắn cũng không dài quá. `-` Không viết về”

  1. Paragraph:
    I have a lot of friends that I want to introduce. And I want to talk about them because they are not just kind, but also very smart. First off my closest friend, is super active, with that, she can easily make friends with other people without hesitation, and I really admire her ability to do so. Besides that, she is really loyal, when I need her help, she would come fast to my place and help me with it, and that’s another thing why I appreciate her so much about her personality. But some disadvantages when being friends with her, is I have to fix her handwriting, her words don’t look good at all, in fact, it looks terrible. Not just that, but if she knows things better, it will make me less worried about her talking skill, basically, she talks mostly about everything she knows, and that it’s just bad. Anyways, that’s a lot about my friend that I’ve told you. Thanks for reading!
    Dịch:
    Tôi có rất nhiều người bạn mà tôi muốn giới thiệu. Và tôi muốn nói về họ vì họ không chỉ tốt bụng mà còn rất thông minh. Trước hết, người bạn thân nhất của tôi, rất năng động, vì vậy, cô ấy có thể dễ dàng kết bạn với những người khác mà không do dự, và tôi thực sự ngưỡng mộ khả năng của cô ấy. Bên cạnh đó, cô ấy thực sự rất trung thành, khi tôi cần sự giúp đỡ của cô ấy, cô ấy sẽ nhanh chóng đến chỗ tôi và giúp đỡ tôi, đó là một điều nữa khiến tôi rất quý trọng tính cách của cô ấy. Nhưng một số nhược điểm khi làm bạn với cô ấy, đó là tôi phải sửa nét chữ cho cô ấy, chữ của cô ấy trông không đẹp chút nào, thực tế thì nhìn rất kinh khủng. Không chỉ vậy, nếu cô ấy biết mọi thứ tốt hơn, điều đó sẽ khiến tôi bớt lo lắng về kỹ năng nói của cô ấy, về cơ bản, cô ấy chủ yếu nói về tất cả những gì cô ấy biết, và điều đó thật tệ. Dù sao, đó là rất nhiều về người bạn của tôi mà tôi đã nói với bạn. Cảm ơn vì đã đọc!

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới