Viết 2 câu bằng tiếng anh với từ: or, and, so, but

Viết 2 câu bằng tiếng anh với từ: or, and, so, but

2 bình luận về “Viết 2 câu bằng tiếng anh với từ: or, and, so, but”

 1. – or:
    + Would you prefer orange juice or strawberry juice? ( Bạn thích nước cam hay nước dâu hơn?)
     + Would you prefer coffee or tea? ( Bạn thích cà phê hay trà?)
  – and
      + Mai and Lan play badminton ( Mai và Lan chơi cầu lông)
       + My favourite snacks are cakes and biscuits. ( Đồ ăn nhẹ yêu thích của tôi là bánh ngọt và bánh quy)
  – so
       + He was very hungry, so he ate all the cake. ( Anh ấy rất đói, vì vậy anh ấy đã ăn hết bánh.)
       +I’ve drunk six cups of coffee today, so I’ve got a headache. ( Hôm nay tôi đã uống sáu tách cà phê, vì vậy tôi bị đau đầu.)
  – but
       + I like coffee, but my wife prefers tea. ( Tôi thích cà phê, nhưng vợ tôi thích trà hơn.)
        + I eat cake, but I never eat biscuits; I don’t like them. ( Tôi ăn bánh, nhưng tôi không bao giờ ăn bánh quy; Tôi không thích chúng.)

  Trả lời
 2. Do exercise or you will fat.(Tập thể dục hoặc bạn sẽ mẬp đấy nhé).
  You should eat less fast food or you can put on weigh.(bạn nên ăn ít thức ăn nhanh hoặc bạn sẽ tăng cân đấy)
  This lunch,we will have fried chicken and pizza. (Trưa nay chúng ta sẽ có gà rán và pizza)
  We have a lot of fish and shrimp.(chúng ta có rất nhiều cá và tôm)
  My mother eats healthy,so she is very healthy.(mẹ tớ ăn uống rất lành mạnh,vậy nên bà ấy rất khoẻ khoắn)
  I work very hard,so my director appreciates my effort and promote for me.(Tôi làm việc rất chăm chỉ,vậy nên giám đốc đánh giá cao nỗ lực của tôi và thăng chức cho tôi)
  I used to like pizza,but now I don’t.(Tôi đã từng thích pizza,nhưng bây giờ thì không)
  I will have a lesson math today,but…Oh,my math teacher just says today he won’t teach my class.(Tôi sẽ có một bài học toán hôm nay,nhưng…ôi,giáo viên toán của tôi vừa nói hôm nay thầy sẽ không dạy lớp tôi)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới