viết bài văn bằng tiếng anh về ô nhiễm môi trường sinh hoạt

viết bài văn bằng tiếng anh về ô nhiễm môi trường sinh hoạt

2 bình luận về “viết bài văn bằng tiếng anh về ô nhiễm môi trường sinh hoạt”

 1. water pollution is among one of the most concerning problem facing the world today. There are some causes of water pollution. The first reason is the daily activities of everyone when somebody disposes the waste in wrong places. Besides, the the operation of the plant also pollutes the water, because industrial waste water has not been treated. Moreover, increasing population is creating many issues but it also plays negative role in polluting the water. It leads to increase in solid waste generation, which is discharged in to rivers. These actions are ideal conditions for bacterial, viral and parasitic diseases. They are spreading through polluted water and affecting human health. To solve the problems, there should be proper waste disposal system and waste should be treated before entering in to river. Educational and awareness programs should be organized to control the pollution.

  Trả lời
 2. Air pollution is one of the most concerning problems in our society. Air pollution means mixing of external hazardous gases and particulate matter in the air. The main cause of air pollution is that the number of vehicle has increased tremendously, hence the emission level has also gone up. Next, the smoke coming out of factories or the poisonous gases coming out of chemical factories are polluting the air. These causes bring many danger for the people’s health. These children tend to have a high possibility of respiratory diseases as compared to other children. It is also affecting the animals as well. It causes acid rains which leads to the death of a lot of animals and marine creatures. In conclustion,if we need our future generations to grow up in a healthy environment, then we need to take the steps to protect environment.
  Bài dịch
  Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất trong xã hội của chúng ta. Ô nhiễm không khí có nghĩa là sự trộn lẫn các khí độc hại bên ngoài và các hạt vật chất trong không khí. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là do số lượng phương tiện tăng lên rất nhiều, do đó mức độ phát thải cũng tăng lên. Tiếp đến, khói bụi từ các nhà máy hay khí độc thải ra từ các nhà máy hóa chất đang làm ô nhiễm không khí. Những nguyên nhân này mang lại nhiều nguy hiểm cho sức khỏe của người dân. Những đứa trẻ này thường có khả năng mắc các bệnh về đường hô hấp cao hơn so với những đứa trẻ khác. Nó cũng ảnh hưởng đến động vật. Nó gây ra mưa axit dẫn đến cái chết của rất nhiều động vật và sinh vật biển. Tóm lại, nếu chúng ta muốn các thế hệ tương lai của chúng ta lớn lên trong một môi trường lành mạnh, thì chúng ta cần thực hiện các bước để bảo vệ môi trường.
  tớ mong bạn cho tớ 5 sao và tim trả lời hay nữa ạ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới