Viết cách dùng QKQ( thật ra mik cx ko bít QKQ là j nhg bn nào bít thì giúp mik nha)

Viết cách dùng QKQ( thật ra mik cx ko bít QKQ là j nhg bn nào bít thì giúp mik nha)Viết một bình luận

Câu hỏi mới