Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi We should go to the fair tonight => Let’s

Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi
We should go to the fair tonight
=> Let’s

2 bình luận về “Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi We should go to the fair tonight => Let’s”

 1. Giải đáp: Let’s go to the fair tonight.
  Giải thích:
  – Sử dụng cấu trúc Let’s : đưa ra lời đề xuất, đề nghị làm việc gì đó hoặc xin phép làm một việc gì đó.
  – Form: Let’s + V(bare) …. : Hãy làm việc gì đó…
  + Let’s là hình thức rút gọn của Let us.
  Dịch: Hãy tham dự hội chợ vào tối nay.

  Trả lời
 2. $\color{red}{Lemon}$
  We should go to the fair tonight.
  => Let’s go to the fair tonight.
  => Dịch: Hãy đi hội chợ vào tối nay.
  ________________________
  Let’s = Let us.
  Let’s + V_nguyên thể: Hãy làm gì đó.

  Trả lời

Viết một bình luận