viết một đoạn văn bằng tiếng anh về cách tiết kiệm nước ở trường iu mn <3

viết một đoạn văn bằng tiếng anh về cách tiết kiệm nước ở trường
iu mn <3

1 bình luận về “viết một đoạn văn bằng tiếng anh về cách tiết kiệm nước ở trường iu mn <3”

 1.                                                                        Bài làm
  Water is an extremely important natural resource for humans. Water is very useful to human’s daily life. There are some students at school who waste water. If we do not conserve water, the water will be depleted and we will have no water to live on. Therefore, in daily life, we must know how to use water rationally and economically. There are several ways to save water such as: Do not waste water when not needed. Do not litter indiscriminately. into the water causing water pollution. Lock the water when finished using, … Thus can both protect the water source, and at the same time protect the health of each of us.
  TẠM DỊCH:
  Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quan trọng đối với con người. Nước rất hữu ích đối với cuộc sống hàng ngày của con người. Có một số học sinh ở trường lãng phí nước. Nếu chúng ta không tiết kiệm nước, nguồn nước sẽ cạn kiệt và chúng ta sẽ không có nước để sinh sống. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải biết sử dụng hợp lý và tiết kiệm nước. Có một số cách tiết kiệm nước như: Không lãng phí nước khi không cần thiết. Không xả rác bừa bãi vào nước gây ô nhiễm nguồn nước. Khóa nước khi sử dụng xong,… Như vậy vừa có thể bảo vệ nguồn nước, đồng thời bảo vệ sức khỏe của mỗi chúng ta.
  CHÚC BN HỌC TỐT :>>>
  cho mik xin 5sao+tim+ctlhn ak

  Trả lời

Viết một bình luận