viết những việc em phải làm và không phải làm khi ở trường và ở nhà ( có sử dụng từ ” have to ” ,”has to “,” doesn’t have to

viết những việc em phải làm và không phải làm khi ở trường và ở nhà ( có sử dụng từ ” have to ” ,”has to “,” doesn’t have to “,” don’t to ”
giúp em với ạ em cảm ơn

1 bình luận về “viết những việc em phải làm và không phải làm khi ở trường và ở nhà ( có sử dụng từ ” have to ” ,”has to “,” doesn’t have to”

 1. Nếu mà những việc “em” phải làm thì mình phải dùng ngôi “I”, nên từ doesn’t have to và has to không dùng được, mình thay thế bằng 2 chủ ngữ khác nhé!
  At school:
  I have to pay attention to the lesson
  My friend has to wear uniform when going to school
  I don’t have to bring more than 3 pens
  My teacher doesn’t have to be too fashionable
  At home:
  I have to do the housework
  My mother has to cook dinner for the family
  I don’t have to cook lunch for the family
  My sister doesn’t have to clean the house
  @pvlinh0310

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới