viet thanh cau hoan chinh

viet thanh cau hoan chinh 1. What/ are/ names/ dishes?
2. Which country/ these dishes/ popular?
3. What ingredients/ need/ prepare them?
4. How/ prepare (boil/ bake/ stew)?
5. How long/ take/ prepare?

2 bình luận về “viet thanh cau hoan chinh”

 1. 1. What are the names of the dishes ?
  Tên các món ăn là gì?
  2. Which country are these dishes popular ?
  Những món ăn này phổ biến ở nước nào?
  3. What ingredients do you need to prepare them ?
  Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu gì?
  4. How to prepare a boil, a bake and a stew ?
  Chuẩn bị món hầm luộc và nướng như thế nào?
  5. How long does it take to prepare it?
  Mất bao lâu để chuẩn bị?

  Trả lời
 2. Answer :
  1. What are the names of the dishes ?
  2. Which country are these dishes popular ?
  3. What ingredients do you need to prepare them ?
  4. How to prepare a boil and bake stew ?
  5. How long does it take to prepare it?
  Explain :
  1. Wh-word + tobe (are / is / …) + S + V + …  ?
  2. Which N + tobe (are / is / …) + S + V + … ?
  3. What ingredients + trợ động từ + S + V + … ?
  4. How + … + S + V + … ?
  5. How long + trợ động từ + S + V +  … ?
  @ color[lime][anhngocha2007]

  Trả lời

Viết một bình luận